Ympäristö

Vesi ansaitsee kaiken kunnioituksemme.

Vesi on tärkeä elementti suihkussa käynnin kannalta, mutta se on myös tärkeä kaikelle maapallon elämälle. Vesialalla ollessamme kannamme myös vastuun tästä luonnonvarasta - kuten myös lasista, alumiinista ja muista tuotteidemme raaka-aineista.

Meillä Sankalla ympäristöstä huolehtiminen tuttua jo vuosien takaa. Ympäristön hyvinvointi on meille kaikille sankalaisille erittäin tärkeä asia. Haluamme olla ympäristöystävällisyyden edelläkävijänä.

Sankan ympäristöpolitiikka

Sankalla osallistumme aktiivisesti kestävään kehitykseen seuraavilla sitoumuksilla suihkutilakalusteiden valmistuksessa:

  • Kemiallisten tuotteiden ja jätteenkäsittely hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
  • Valmvomme ympäristövaatimuksien täyttymisen myös asiakkailtamme.
  • Pyrimme vähentämään ilmastovaikutusta huomioimalla ja toteuttamalla energiaa säästäviä toimenpiteitä.
  • Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteen ympäristöominaisuuksia kehitystä seuraamalla ja huomioimalla valitsemiemme materiaalien ominaisuuksia suunnittelussa ja ostoissa.
  • Tuemme aloitteita puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi.

Pyrimme jatkuvasti minimoimaan ympäristövaikutuksia omassa toiminnassamme. Tämä koskee koko tuotantoketjua suunnittelusta lähtien. Ympäristön kuormittamisen minimointi huomioidaan kaikissa materiaalivalinnoissa sekä tuotannollisissa tekniikoissa. Teemme  jatkuvasti työtä ekologisemman toiminnan puolesta. Kierrätämme kaikki materiaalimme asianmukaisella tavalla.

Kierrätysohjelmamme pääkumppani on Stena Recycling Oy. Kannamme myös ympäristövastuumme pakkausten hyötykäytön osalta olemalla mukana PYR Oy:ssä.