Vårt kontor

SANKA OY
Johtajantie 1
07900 Loviisa

Kontor 019 - 517 730
E-mail sale@sanka.fi

 

Vår kundservice hjälper dig vardagar kl 8 - 16

förnamn.efternamn @ sanka.fi

Landschef

Petteri Tarkio  
tel. 0400 792 442
petteri.tarkio@inrnordic.com

Kundservice, försäljning

Harriet Branders
tel. 050 592 9994
harriet.branders@sanka.fi

Eeva Kottila    
tel. 044 719 0107
eeva.kottila@sanka.fi 

Projekt och arkitekt

Stiina Komi        
tel. 044 7363232
stiina.komi@sanka.fi

Produktion

Joakim Forsström     
tel. 050 341 5062
joakim.forsstrom@sanka.fi 

Inköp

Pia Hörkkä
tel. 0505929999
pia.horkka@sanka.fi

 

 

 

Våra distriktsrepresentanter

Södra Finland och Östra Finland
Lasse Pajamo
tel. 044 711 9663
lasse.pajamo@sanka.fi

Mellersta Finland och Västra Finland
Jani Vuorela
tel. 050 323 2032
jani.vuorela@sanka.fi

Österbotten och Norra Finland
Sanka kundservice
tel. 019 517 730
sale@sanka.fi